Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?

Banky

ATM ako služba – správa a prevádzka siete bankomatov

Bankomat sa vyvíja od svojej tradičnej úlohy výdaja hotovosti k plnohodnotnému samoobslužnému kanálu. Technológia poskytuje platformu pre budovanie inovatívnych služieb, ktoré menia model interakcie, rozsah a hĺbku ponúkaných služieb, rovnako ako dostupnosť úrovne služieb a bezpečnostné prvky.

Prostredníctvom „ATM ako služba“ ponúkame bankám a finančným inštitúciám riešenie, ktoré využíva našu technológiu, našu globálnu sieť ATM a naše dlhoročné prevádzkové skúsenosti na dosiahnutie nákladovej efektívnosti a vynikajúcej zákazníckej skúsenosti.

Ponúkame tiež všestranné balíky služieb, ktoré zahŕňajú spravované služby pre sieť bankomatov banky, pripojenie k našej nezávislej sieti bankomatov prostredníctvom našich Dohôd o účasti v sieti a možnosť nákupu bankomatov banky v rámci Programu nákupu aktív.

DOHODA O ÚČASTI V SIETI

Naši partneri z radov bánk a finančných inštitúcií majú prístup k našim sieťam bankomatov prostredníctvom flexibilných dohôd o účasti v sieti.

OUTSOURCING BANKOMATOV

Ponúkame kompletnú správu siete bankomatov našimi špecializovanými tímami a nástrojmi.

PROGRAM NÁKUPU AKTÍV

Ponúka množstvo výhod z hľadiska optimalizácie nákladov a prítomnosti na trhu.

BANKOMATY PRE VKLAD HOTOVOSTI

Rýchle a bezpečné riešenie

Kontaktujte nás
Telefónne číslo

Vyhľadávanie