Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?

Externé bankomaty

Prístup k hotovosti 24 hodín denne

Naše externé samostatné bankomaty boli vyvinuté na inštaláciu na verejných priestranstvách, rušných uliciach alebo vzdialených miestach a sú k dispozícii 24 hodín denne. Toto riešenie ponúka bezpečný prístup k hotovosti obciam, cestujúcim aj zákazníkom.

Výhody vonkajšieho bankomatu:

BANKOMATY EURONET

Plne spravovaná služba

INTERNÉ BANKOMATY

Minimálna plocha, hodnotná služba

FASÁDNE BANKOMATY

Pohodlné a atraktívne riešenie

Kontaktujte nás
Telefónne číslo

Vyhľadávanie