Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?

Bankomaty Euronet

Plne spravovaná služba

Ponúkame plne spravovanú službu, ktorá zahŕňa všetky potrebné inštalačné a prevádzkové postupy zaisťujúce správne fungovanie bankomatu 24 hodín denne. To zahŕňa aj hotovostné napĺňanie bankomatu prostredníctvom našich partnerstiev s overenými prevádzkovateľmi služieb prepravy a spracovania hotovosti a s využitím našich sofistikovaných nástrojov na prognózovanie hotovosti.

Výhody spravovaného bankomatu:

INTERNÉ BANKOMATY

Minimálna plocha, hodnotná služba

EXTERNÉ BANKOMATY

Prístup k hotovosti 24×7

FASÁDNE BANKOMATY

Pohodlné a atraktívne riešenie

Kontaktujte nás
Telefónne číslo

Vyhľadávanie