Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?

Bezpečnosť bankomatov

Pokiaľ sa stretnete s problémom s niektorým z našich bankomatov, kliknite na nižšie uvedené tlačidlo a spojte sa s naším zákazníckym servisom.

Kontrola bankomatu

Pred použitím bankomatu vždy skontrolujte, či sa na ňom nenachádzajú nezvyčajné predmety alebo známky poškodenia (napr. či sa na čítačke kariet niečo nenachádza)! Ak na bankomate nájdete niečo nezvyčajné alebo ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie – zariadenie nepoužívajte!

Bezpečnosť při používaní bankomatu

Postavte sa k bankomatu tak, aby nikto nevidel váš PIN kód a sumu peňazí, ktorú vyberáte. Pri zadávaní PIN kódu odporúčame chrániť klávesnicu rukou a pred výberom peňazí a karty sa obzrieť, či za vami niekto nie je.

Nikdy

Nikdy neposkytujte neznámej osobe žiadne informácie, najmä údaje o karte, bankovom účte alebo PIN, a to ani vtedy, keď vám povie, že pracuje v banke. V takom prípade vždy kontaktujte banku alebo spoločnosť Euronet!

Kontaktujte nás
Telefónne číslo

Vyhľadávanie