Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?

Dohoda o účasti v sieti

Naši partneri z radov bánk a finančných inštitúcií majú prístup k našim sieťam bankomatov prostredníctvom flexibilných dohôd o účasti v sieti. Táto dohoda okamžite zvyšuje trhový dosah banky/finančnej inštitúcie bez potreby kapitálových investícií.

Vďaka našim špecifikáciám ISO8583 môžeme vytvoriť priame spojenie medzi hostiteľmi (H2H) a IT systémami banky/inštitúcie s minimálnym narušením služieb.

Výhody pre banku

OUTSOURCING BANKOMATOV

Ponúkame kompletnú správu siete bankomatov našimi špecializovanými tímami a nástrojmi.

PROGRAM NÁKUPU AKTÍV

Ponúka množstvo výhod z hľadiska optimalizácie nákladov a prítomnosti na trhu.

BANKOMATY PRE VKLAD HOTOVOSTI

Rýchle a bezpečné riešenie

Kontaktujte nás
Telefónne číslo

Vyhľadávanie