Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?

Bankomaty pre vklad hotovosti

Rýchle a bezpečné riešenie

Pre banky a finančné inštitúcie ponúkame aj služby spojené so zavádzaním a prevádzkou recyklačných bankomatov. V tomto segmente máme dlhoročné skúsenosti. Vlastný, nami vyvinutý, stabilný a prispôsobilteľný (multi-vendor) softvér kompatibilný so strojmi popredných výrobcov nám umožňuje jednoducho a efektívne prispôsobiť služby potrebám partnera. Naše dobre zavedené servisné centrum spravuje hotovostné vklady a poskytuje techniky prognózovania hotovosti a vyvažovania strojov na optimálne fungovanie hotovostných vkladov. Spolu s dlhoročnými skúsenosťami s optimalizáciou prevádzky, spracovaním transakcií, overovaním bankoviek a následný procesom ich spracovania vieme zabezpečiť efektívnu prevádzku recyklačných bankomatov.

Výhody vkladových bankomatů:

*pre viac informácií a overenie, či je toto riešenie dostupné vo vašej oblasti, kontaktujte našu miestnu kanceláriu

DOHODA O ÚČASTI V SIETI

Naši partneri z radov bánk a finančných inštitúcií majú prístup k našim sieťam bankomatov prostredníctvom flexibilných dohôd o účasti v sieti.

OUTSOURCING BANKOMATOV

Ponúkame kompletnú správu siete bankomatov našimi špecializovanými tímami a nástrojmi.

PROGRAM NÁKUPU AKTÍV

Ponúka množstvo výhod z hľadiska optimalizácie nákladov a prítomnosti na trhu.

Kontaktujte nás
Telefónne číslo

Vyhľadávanie