Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?

Outsourcing bankomatov

Naše siete bankomatov plne spravujú naše špecializované interné prevádzkové tímy, ktoré sa nachádzajú v niekoľkých prevádzkových centrách po celej Európe. Naše portfólio služieb siaha od využívania vlastnej akvizičnej licencie, cez prognózovanie a riadenie hotovosti, dostupnosť kompletných služieb až po údržbu a zákaznícku podporu. Ponúkame aj globálne dohody s dodávateľmi a služby, ktoré možno integrovať do nášho portfólia.

DOHODA O ÚČASTI V SIETI

Naši partneri z radov bánk a finančných inštitúcií majú prístup k našim sieťam bankomatov prostredníctvom flexibilných dohôd o účasti v sieti.

PROGRAM NÁKUPU AKTÍV

Ponúka množstvo výhod z hľadiska optimalizácie nákladov a prítomnosti na trhu.

BANKOMATY PRE VKLAD HOTOVOSTI

Rýchle a bezpečné riešenie

Kontaktujte nás
Telefónne číslo

Vyhľadávanie