Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Navýšte svoje príjmy pomocou bankomatu
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Získajte bankomat do vašej prevádzky
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?
Nie je vo vašom okolí žiaden bankomat?

Najčastejšie otázky

Pokiaľ sa stretnete s problémom s niektorým z našich bankomatov, kliknite na nižšie uvedené tlačidlo a spojte sa s naším zákazníckym servisom.

Aké druhy kariet bankomaty Euronet akceptujú?

Euronet akceptuje tieto značky kariet: všetky karty VISA vrátane VPay, PLUS, Electron, všetky karty MasterCard vrátane Maestro a Cirrus, JCB, CUP/UPI (China Union Pay), ServiRed, AMEX, Diners a Discover.

Aký je maximálny denný limit pre výber hotovosti?

Denný limit pre výbery hotovosti alebo počet denných transakcií z bankomatov stanovujú samotné banky, nie Euronet. Môžu sa líšiť v závislosti od pôvodu a typu karty. Podrobnosti vám poskytne vydavateľ vašej karty.

Kto je zodpovedný, keď je bankomat mimo prevádzky?

Euronet. Ak sa vyskytne problém s bankomatom, okamžite kontaktujte zákaznícky servis Euronetu, ktorý urobí všetko potrebné, aby bankomat čo najskôr obnovil prevádzku. Telefónne číslo na zákaznícky servis spoločnosti Euronet je +421 2 3255 3220.

Bankomat mi zadržal kartu. Chcem ju späť... môžete mi ju vrátiť?

Ak bankomat zadrží kartu, je to zvyčajne na žiadosť vydávajúcej banky alebo z dôvodu chyby na strane držiteľa karty (napr. držiteľ karty si kartu nevybral v stanovenom čase a karta bola zadržaná z bezpečnostných dôvodov). Euronet, žiaľ, nemôže držiteľovi karty zadržanú kartu vrátiť, pretože sme viazaní povinnosťami voči vydavateľovi karty a predpismi kartového programu, ktoré stanovujú postup zadržania alebo zničenia karty. Vždy sa bezodkladne obráťte na zákaznícky servis spoločnosti Euronet a na banku, aby ste získali ďalšie pokyny.

Žiadna hotovosť nebola vydaná a suma bola z účtu stiahnutá. Ako môžem získať svoje peniaze späť?

Okamžite kontaktujte zákaznícky servis Euronetu a banku a nahláste im tento incident. Oba subjekty budú spolupracovať na vyriešení problému. Telefónne číslo na zákaznícky servis Euronet je +421 2 3255 3220.

Aký je poplatok za výber hotovosti z bankomatu?

Bankomaty Euronetu neúčtujú domácim držiteľom kariet žiadne poplatky za výber hotovosti v miestnej mene. Poplatky môžu účtovať vydavatelia kariet (napr. banky) a môžu sa uplatňovať pri výbere hotovosti z akéhokoľvek bankomatu na trhu (vrátane bankomatov Euronet). Všetkým držiteľom kariet preto dôrazne odporúčame, aby si pred uskutočnením transakcie v ktoromkoľvek bankomate v Slovenskej republike overili podmienky konkrétneho vydavateľa karty.

Za výbery hotovosti v inými kartami (iné ako karty k účtom v miestnej mene uskutočnené pomocou domácej karty) môže Euronet účtovať poplatky vrátane prípadných poplatkov za konverziu meny. Všetky takéto poplatky a výmenné kurzy sú zreteľne uvedené na obrazovkách bankomatov Euronet a vyžadujú si súhlas držiteľa karty.

Chcel by som si zaobstarať bankomat do svojej prevádzky. Aké technické požiadavky budete mať?

V prípade voľne stojacich vonkajších bankomatov potrebujete len betónový základ a elektrickú prípojku. V prípade vstavanej inštalácie si zvyčajne vyberáme nepoužívané okno alebo výklad, kde odstránime existujúcu sklenenú výplň a dočasne ju nahradíme novou výplňou, čo nám umožní vložiť hrdlo bankomatu. Rám okna a okolité steny zostanú vždy neporušené, takže všetky inštalácie sú plne vratné do pôvodného stavu. Pre interiérový bankomat postačuje len elektrická prípojka. Vo všetkých prípadoch používame pre dátové pripojenie bankomatu vlastné bezdrôtové riešenie.

Čo je to dynamický prevod mien (DCC)?

Služba dynamického prepočtu meny (DCC / DCC Service) je funkcia daného bankomatu alebo POS terminálu ponúkaná zákazníkom, ktorí uskutočňujú transakcie pomocou zahraničnej debetnej alebo kreditnej karty vydanej v krajine s inou menou, ako je mena krajiny, v ktorej sa bankomat alebo POS terminál nachádza. Zákazníkovi sa prostredníctvom služby DCC ponúka možnosť výberu transakcie v miestnej mene alebo v domácej mene zákazníka. Ak si držiteľ karty vyberie transakciu DCC, vykoná prijímateľ alebo spracovateľ v čase transakcie v bankomate alebo na POS termináli konverziu cudzej meny, v dôsledku ktorej sa z karty klienta stiahne vopred stanovená suma v jeho domácej mene.

Druhá možnosť, rsp. zamietnutie služby DCC znamená, že zákazník nechá vykonať konverziu transakcie bankou, ktorá kartu vydala, pričom suma v miestnej mene sa tejto banke oznámi a táto banka prevedie transakciu na domácu menu zákazníka.

Kontaktujte nás
Telefónne číslo

Vyhľadávanie